NIEUWS

Dag 4 | Week van de RI&E | De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. Onze veiligheidskundige John geeft 6 tips.

20-06-2019

Vanuit de Arbowet is de Risico Inventarisatie & Evaluatie verplicht voor alle ondernemers met personeel. De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. Tijdens de inventarisatie worden diverse risico`s geïnventariseerd, denk hierbij aan fysieke belasting, werkdruk, bedrijfshulpverlening, klimaat, geluid, machines en mogelijke ongevalsrisico`s. Op basis van de RI&E worden maatgevende scenario`s omschreven voor de BHV en een inzicht gemaakt over hoeveel BHV-ers er noodzakelijk zijn voor uw organisatie, John, veiligheidskundige bij PDC, geeft u 6 tips voor de borging van de BHV.

Lees verder
NIEUWS

Dag 3 | Week van de RI&E | Blog PDC bedrijfsarts Mark over PAGO en PMO's & het besparen van €200.000,-

19-06-2019

Mark Berendsen, bedrijfsarts bij PDC en Anja Lawera, directeur van PDC stellen elkaar vragen over verzuim(preventie). Nu de Week van de RI&E in volle gang is stelt men het PAGO (Periodiek Geneeskundig Onderzoek) & het PMO (Preventief Medisch Onderzoek) centraal en ter discussie. Lees hier hun blog en kom meer te weten over welke zaken wettelijk verplicht aangeboden dienen te worden.

Lees verder
NIEUWS

Dag 2 | PDC en Van Lith Supplies werken samen aan uw bureau(stoel)

18-06-2019

Op de tweede dag van de Week van de RI&E belichten we de voordelen van een werkplekonderzoek. Uw werknemer heeft een goede werkplek nodig om zijn werk optimaal uit te kunnen voeren. Het kan echter voorkomen dat bepaalde lichamelijke klachten of ziekteverzuim terug te voeren zijn op de werkplek.

Lees verder
NIEUWS

De 3 voordelen van een actuele RI&E

17-06-2019

Van 17 tot 21 juni is het de vijfde Week van de RI&E, met als thema ‘Beroepsziekten te lijf’. De RI&E is een belangrijk instrument om beroepsziekten tegen te gaan. Als gecertificeerde arbodienst grijpt PDC deze belangrijke week graag aan om onze klanten en relaties goed in te lichten over zaken rondom (verzuim)preventie en risico beperkende maatregelen.

Lees verder
NIEUWS

Uw oude bureaustoel is geld waard bij een werkplekonderzoek

17-06-2019

Is uw bureaustoel oud en versleten? Heeft u last van nek- of rugpijn? Dan wordt het tijd voor een nieuwe bureaustoel! Naar aanleiding van een Werkplekonderzoek door PDC kunnen we uw oude en versleten bureaustoel inruilen. Lever uw oude bureaustoel in en ontvang € 200,- inruilkorting op een geselecteerde ergonomische stoel! De actie geldt op de NPR bureaustoelen: Giroflex 353 en de Köhl Anteo Up. Deze bureaustoelen zijn NEN en NPR gecertificeerd en zijn voor ieder persoon op maat af te stellen.

Lees verder
NIEUWS

Arbowet niet naleven? Deze boetes gaan (fors) omhoog en hoe hoog is dat dan?

14-06-2019

Aankomende week is het voor de 5e maal de Week van de RI&E. En in verlengde hiervan berichten u we dat de boetes voor het niet naleven van de Arbowet omhoog zijn gegaan. Dit betekent dat het bedrijven meer geld gaat kosten als zij niet beschikken over een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en een bijbehorend plan van aanpak. Lees hier over de hoogte van de boetes en de andere maatregelen die men inzet.

Lees verder
NIEUWS

Vakantiegeld valt voor veel medewerkers dit jaar (iets) lager uit

24-05-2019

Een groot deel van de werknemers in Nederland ontvangt eind deze maand netto minder vakantiegeld dan vorig jaar. Terwijl vrijwel alle werkende Nederlanders profiteren van lagere belastingen op loon, staat daar een hoger belastingtarief op het vakantiegeld tegenover voor inkomens vanaf 34.000 euro per jaar. Vooral werknemers met hogere inkomens gaan dit merken.

Lees verder
NIEUWS

PDC Nieuwsbrief | Beroepsziektes te lijf met de RI&E

19-05-2019

Vitale medewerkers zijn meer betrokken, meer productief en minder ziek. En omdat u dat belang onderkent, doet u er allen aan om ze gezond te houden. Door bijvoorbeeld een werkplekonderzoek aan te bieden, te werken met een gecertificeerde arbodienst en ze te motiveren. Lees hier meer over het onderwerp veiligheid en preventie in de nieuwsbrief van PDC.

Lees verder
NIEUWS

Forse stijging minimumloon per 1 juli 2019

15-05-2019

Per 1 juli 2019 wordt het minimumloon weer verhoogd, namelijk een algemene stijging van 1,23%. Maar let op: vanaf 1 juli aanstaande krijgen werknemers van 21 jaar recht op het volledige wettelijk minimumloon. PDC heeft dit voor u als werkgever uitgewerkt zodat u een volledig beeld heeft van de loonstijgingen.

Lees verder