Werkcentrum

PDC weet dat de factor arbeid een beslissende factor is voor de groei en verdere ontwikkeling van een organisatie. Daarbij is het onderdeel personeel voor de werkgever een essentieel kapitaalgoed geworden. Een van de redenen dat in het dienstenpakket van PDC een Werkcentrum niet ontbreekt. PDC Werkt voor u!

Bedrijven hebben regelmatig te maken met fluctuaties in het personeelsbestand en hieraan liggen verscheidene oorzaken ten grondslag.

De oorzaken op een rijtje:

  1. Flexvraag: Piekperiode in het productieproces leidt tot een vraag naar tijdelijk personeel;
  2. Instroom: Vacatures kunnen om meerdere redenen ontstaan. Dit kan zijn omdat het bedrijf groeit, medewerkers besluiten te vertrekken of VUT/pensionering
  3. Gedwongen vertrek: vanwege fusie, overnames, andere bedrijfseconomische redenen, conflict tussen werkgever en werknemer, disfunctioneren enzovoort.
  4. Re-integratie: geen of verminderde capaciteiten om de ‘oude’ functie uit te oefenen.


Door het PDC Werkcentrum, ook wel PDC Werkt genoemd, kunnen we op bovengenoemde 4 gebieden ondersteuning bieden.

Flexvraag
Voor de flexvraag werken wij met een uitzendformule waarbij de backoffice wordt verzorgd door een gerenomeerd uitzendbureau. Deze constructie zorgt ervoor dat wij zelf het tarief met u afspreken. Veelal betekent dit dat u tegen dezelfde gunstige tarieven tijdelijke arbeidskrachten kunt inhuren als grote bedrijven. De opslag die wij hiervoor in rekening brengt is zo laag dat het zelfs voor redelijk grote bedrijven interessant kan zijn om gebruik te maken van dit contract.

Instroom
Naast het volledig verzorgen van het reguliere werving & selectietraject biedt de P&O advsieur service aan bedrijven door te adviseren op onderdelen in het traject, mee te helpen bij het opstellen van een beleid gericht op instroom, eventueel deelnemen aan het selectieproces als onafhankelijke deskundige en assessments/testen verzorgen.

Afhankelijk van uw wensen zetten wij uw vacature uit op onze website maar ook via diverse kanalen. Een impressie hiervan kunt u vinden op de website van PDC Werkt (onderdeel van PDC).

Voor een regulier werving & selectie traject heeft PDC Werkt een faseplan ontwikkeld. Afhankelijk van uw wensen kan PDC deze fasen los van elkaar aanbieden. U houdt hierdoor zelf de regie over uw zoektocht naar een nieuwe medewerker. Bekijk hier welke fasen we met u kunnen doorlopen.

Gedwongen vertrek
PDC Werkt biedt ondersteuning op het gebied van outplacementtrajecten, adviseren en begeleiden bij fusies/overnames, opstellen en uitvoering geven aan het sociaal plan/statuut, ontslagaanvragen.

Re-integratie
Een vervolg op het traject dat begon in het Verzuimcentrum. De medewerker is volledig in beeld. Het centrum is op de hoogte van de capaciteit van de medewerker en kan samen met hem aan de slag. (her)Plaatsing kan binnen het dienstencentrum bij de overige aangesloten bedrijven maar ook daarbuiten worden gerealiseerd.

Behalve casemanager wordt de P&O adviseur via PDC Werkt eveneens re-integratiebegeleider.

Kortom
PDC Werkt gaat uit van het rendement en de talenten van mensen en bedrijven. Het gezegde: ‘op elk potje past een deksel’ is het adagium van PDC Werkt. Wat PDC doet, is talenten matchen. Met de juiste mensen op de juiste plaats, tijdelijk of vast, kan de ondernemer een extra stap zetten wanneer het nodig is. En de werkzoekende kan met behulp van PDC Werkt blijven werken aan zijn groei en ontwikkeling.

Onderdeel van het abonnement
Met een abonnement verzekert u zich als organisatie van een uitstekende ondersteuning tegen voordelige tarieven op het gebied van personeelsplanning, re-integratie en flexibiliteit.

Wilt u meer weten over een abonnement, het Werkcentrum & de mogelijkheden dan staan we u graag te woord. U kunt ons bereiken op 085 - 4444 330 of via post@pdcveghel.nl.