PDC Keuringen particulier

U moet medisch geschikt zijn om een voertuig te mogen besturen. Om dit aan te tonen, heeft u een Verklaring van Geschiktheid (VvG) of geneeskundige verklaring nodig. Dit is een verklaring waaruit blijkt dat u lichamelijk en/of geestelijk gezond genoeg bent om voertuigen te besturen. U krijgt een VvG door een Gezondheidsverklaring in te vullen.

Voor bepaalde beroepen zijn medische keuringen zelfs verplicht. Als een werknemer voor zijn functie aan bijzondere medische eisen moet voldoen, kan een aanstellingskeuring onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Bus- of vrachtwagenchauffeurs moeten continu alert zijn en op de juiste manier kunnen reageren op onverwachte situaties. Een periodieke keuring is cruciaal voor de veiligheid van de chauffeur zelf, maar ook voor die van anderen. Met de chauffeurskeuring wordt beoordeeld of iemand aan alle normen voldoet om zelfstandig en veilig een voertuig te besturen. Door deze periodieke keuring, kunnen gezondheidsproblemen of problemen in de werkomgeving tijdig gesignaleerd worden en mogelijke ongelukken worden voorkomen.

De chauffeurskeuring is geschikt voor iedere buschauffeur die voor het werk personen vervoert. Als u bus- of vrachtwagenchauffeur bent, valt u onder de CAO beroepsgoederenvervoer. In dit kader mag en moet uw werkgever u medisch laten keuren door een arts die hiervoor bevoegd is. Dit geldt bij indiensttreding en vervolgens elke 5 jaar. Deze verplichting geldt voor administratief en leidinggevend personeel pas vanaf 40 jaar. Bent u 50 jaar of ouder, dan mag u ook jaarlijks gekeurd worden indien u daarom vraagt. Bestuurt u vervoersmiddelen voor meer dan acht personen, dan krijgt u na de keuring een geneeskundige verklaring. Die is vijf jaar geldig. Daarna wordt u opnieuw gekeurd.

Vervoert u goederen? Bij deze keuring wordt uw medische geschiktheid voor de functie beoordeeld. Bij goedkeuring wordt een chauffeurspas uitgereikt. Deze keuring levert geen rijbewijsverlenging op.

Kosten
De kosten voor een keuring zijn bij ons op te vragen via verzuim@pdcveghel.nl. Aan een Gezondheidsverklaring zitten ook kosten verbonden. Ga voor meer informatie naar de website van het CBR.

Meer informatie
PDC kan op diverse plaatsen in Nederland in opdracht van een werkgever of een particulier een keuring laten uitvoeren. Wilt u meer informatie over de werkwijze, prijs en snelheid rondom planning, mail dan naar verzuim@pdcveghel.nl of bel naar 085 - 4444 330.