Van €2,8 mrd verlies aan werkstress naar €2,8 mrd voor werkplezier

Het toegenomen ziekteverzuim door werkstress heeft de totale verzuimkosten voor werkgevers vorig jaar opgedreven. Dat komt niet zozeer door de hogere verzuimkosten per werknemer, maar door meer verzuimdagen. Onderzoeksinstituut TNO becijfert, op basis van de recentste gegevens, de verzuimkosten voor werkgevers in 2017 op €2,8 mrd op jaarbasis, zo maakte het bekend bij de start van de week van de werkstress. Een jaar eerder lag dat nog op €2,5 mrd.


Ruim 1,3 miljoen Nederlandse werknemers zeggen vorig jaar last te hebben gehad van burn-outklachten. Werkstress was dat jaar goed voor 11 miljoen verzuimde werkdagen. Dat is 10% meer in vergelijking met het voorgaande jaar, toen het verzuim nog op 10 miljoen dagen lag. De verzuimkosten per werknemer vanwege werkstress zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren niet gestegen.

Werkstress is beroepsziekte nummer één volgens het rapport Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden 2018, dat eerder dit jaar is gepresenteerd. Volgens ruim 35% van de werknemers is werkdruk de belangrijkste reden in het werk dat leidde tot ziekteverzuim. De eerstvolgende reden, een te zware lichamelijke werklast, wordt door 18,6% van de ondervraagden genoemd.

Werkstress lijkt vooral een probleem te zijn in de Randstad, met de hoogste score in Utrecht. Daar noemt 40,5% van de gepeilde werknemers werkstress als reden voor verzuim. In Zeeland lijken werknemers het minst last te hebben van hoge werkdruk. Zo'n 25% van de Zeeuwen noemt dit als reden voor ziekteverzuim.

De meeste werkstress wordt ervaren in de ICT-sector. Ook in de financiële sector en het onderwijs wordt genoemd dat de werkdruk een belangrijke oorzaak is van het ziekteverzuim. In de landbouw en de bouwsector wordt stress op het werk het minst genoemd als reden van verzuim.

 

Bron: FD en TNO