PDC Webinar | Personeelshandboek: Tactisch en noodzakelijk document voor HR en ondernemer | 23 april 2019

In een arbeidsovereenkomst zijn de individuele afspraken tussen de werkgever en de werknemer vastgelegd. Maar in uw bedrijf gelden nog meer regels, waar het personeel zich aan moet houden om de bedrijfsprocessen ordelijk te laten verlopen. Die regels kunnen in een personeelshandboek worden opgenomen. Met zo´n handboek kunnen onder andere getouwtrek over studiekosten en overuren worden voorkomen. In het webinar op 23 april behandelen we de andere voordelen van een personeelshandboek. En leggen we uit hoe een personeelshandboek werkt in de praktijk. Schrijf u vandaag nog in voor het webinar op 23 april.

Teveel informatie, verouderde afspraken en onduidelijkheid over wie eigenaar is van het informeren van de medewerker. Dit kan leiden tot misinformatie en onduidelijkheid. Dit brengt het risico met zich mee dat er fouten worden gemaakt en die op zijn beurt kunnen kostbaar zijn.

Een personeelshandboek biedt houvast. Hierin wordt vastgelegd wat van de werknemer wordt verlangd en wat een werknemer van de werkgever kan verwachten. Hoe meer duidelijkheid, des te minder discussie over de regels. Hoe minder discussie, hoe efficiënter de bedrijfsprocessen. En dat kan dan een kostenbesparing opleveren. Daarbij vergroot het de betrokkenheid van werknemers en draagt het bij aan het versterken van de professionaliteit van een organisatie. Allemaal pluspunten voor uw bedrijf!

Inschrijven webinar
PDC organiseert elke 4e dinsdag van de maand een webinar en duurt ongeveer 30 minuten. Dit webinar is op dinsdag 23 april en start om 12:00 tot 12:30uur. Schrijf u via deze link of stuur een mail naar post@pdcveghel.nl. Deelname is gratis.