PDC Webinar | Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) | De nieuwste HR-wet uitgelicht | 26 februari 2019

Nog geen drie jaar na de invoering van de Wet werk en zekerheid (WWZ) lanceert het kabinet plannen voor alweer een nieuwe wet, die de arbeidsmarkt nog beter moet reguleren. Namelijk de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). Deze wet het vast in dienst nemen van personeel aantrekkelijker maken. Het ontslagrecht wordt aangepast, de ketenregeling en zo ook de WW-premie. Marieke Hermans neemt u aan de hand van 3 punten mee langs dit thema. Mis dit webinar niet en schrijf u vandaag nog in.

De WAB is nog een wet in wording. De bedoeling is dat de nieuwe wet op 1 januari 2020 in werking treedt. Mogelijk worden onderdelen van de wet al in 2019 ingevoerd.

Inschrijven webinar
PDC organiseert elke 4e dinsdag van de maand een webinar en duurt ongeveer 30 minuten. Dit webinar is op dinsdag 26 februari en start om 12:00 tot 12:30uur. Schrijf u via deze link of stuur een mail naar post@pdcveghel.nl. Deelname is gratis.