BLOG | Alleen organisaties met duurzaam inzetbare medewerkers zijn succesvol!

Herkent u dit? In de huidige krappe arbeidsmarkt is het werven van nieuwe medewerkers uitermate lastig. Op het moment dat het nodig is beschikt u niet over de juiste medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Met vaak diverse gevolgen van dien.

De gevolgen zijn:

  • onnodige en dure inhuur van flexkrachten en lange inwerktijden;
  • een slechter wordende dienstverlening met meer fouten;
  • het niet goed genoeg kunnen nakomen van commerciële afspraken;
  • het uiteindelijk niet kunnen realiseren van uw ambitie en strategische doelen.

Strategische Personeelsplanning
Dit kunt u voorkomen door een integrale aanpak van HR met aandacht voor strategische personeelsplanning en duurzame inzetbaarheid. Begin met het maken van een goede analyse. Strategische personeelsplanning geeft u inzicht in o.a. vaardigheden, talenten en inzetbaarheid in de huidige situatie en een schets van de gewenste organisatie en medewerkers. Hierbij komen de huidige en toekomstige knelpunten naar voren en kunt u gericht maatregelen nemen.

Duurzame inzetbaarheid
Duurzame inzetbaarheid houdt in dat uw medewerkers over mogelijkheden beschikken om in huidig èn toekomstig werk, met behoud van gezondheid en welzijn, te kunnen (blijven) functioneren.
Begin met het creëren van een gedeelde verantwoordelijkheid tussen manager en medewerker.
Laat medewerkers de mogelijkheden die ze krijgen met betrekking tot hun duurzame inzetbaarheid inzien èn aanpakken om leuk en uitdagend werk te houden. Maak de juiste keuzes voor wat betreft de activiteiten die u aanpakt.

Wat levert het op?
Juist ten tijde van economische groei moet u aan de slag met duurzame inzetbaarheid. U vergroot de wendbaarheid van uw organisatie en wordt innovatiever. Ook wordt de organisatie productiever en u bent een aantrekkelijke werkgever. Zo blijft u in een altijd veranderende omgeving de concurrentie voor. Houdt u de kosten binnen budget, vindt, bindt en boeit u uw talentvolle medewerkers. Kortom duurzame inzetbaarheid een garantie voor succes.

Meer weten?
Heeft u behoefte aan meer gerichte handvatten? Wilt u een goede start maken of concreter worden met hetgeen waar u aan was gestart? Schrijf u in voor onze workshop "Stop met duurzame inzetbaarheid" op 28 juni en kom onder leiding van ervaren adviseurs tot uw eigen actieplan.

Duurzame medewerkers? Vraag ESF-subsidie aan!
Als u nu werk wil maken van Duurzame Inzetbaarheid kunt u nog tot 29 juni gebruik maken van een ESF-subsidie. U bespaart hiermee tot 50% op de kosten van het inhuren van een extern adviseur tot maximaal € 12.500,-.