BLOG: Duurzame Inzetbaarheid - Wilt u gebruik maken van de ESF subsidie Duurzame Inzetbaarheid? Dan mag u onze workshop zeker niet missen!

Voor 29 juni aanstaande kan elk bedrijf die wil investeren in Duurzame Inzetbaarheid nog een plan van aanpak indienen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook u kunt aanspraak maken op de ESF-subsidie die de overheid beschikbaar stelt. ‘Maar wat is nu precies duurzame inzetbaarheid?’ hoor ik u vragen. En waarom stellen de overheid en de Europese Unie hiervoor geld beschikbaar? Is het straks weer voorbij, na 2020 als de subsidie op is? En komt er dan weer wat nieuws langs? Ik denk het eerlijk gezegd niet. Voor deze ESF 2014-2020 ronde was er ook al een ESF Actie 2007-2013. Al 14 jaar geld beschikbaar voor bedrijven en werknemers! Maar wat kunt u er concreet mee als ondernemer voor uw organisatie en uw personeel?

Begin klein met lange termijn effect
Waar er her en der nog gedacht wordt dat Duurzame Inzetbaarheid gelijk is aan eenmaal per week gezamenlijk bootcampen en een opleidingsbudget aanbieden mist de gedachtegang die schuilt achter dit thema. Overigens zijn deze initiatieven een goed begin.

Voor het organisatiebreed en het lange termijn inzetten van Duurzame Inzetbaarheid kan onder andere de ESF subsidie worden ingezet. Voor het aanvragen van de ESF subsidie heeft een onderneming een plan van aanpak nodig. Het plan van aanpak kan een subthema zijn of het complete plaatje omvatten. Een van deze thema’s is Interne Mobiliteit.

Een goed voorbeeld en bijbehorend plan dat is ingediend door een organisatie, is van een woningcorporatie dat haar secundaire arbeidsvoorwaarden heeft aangepast. Namelijk van geldelijke beloning naar voorwaarden meer in de vorm van faciliteiten voor ontwikkeling. In het Duurzaam Inzetbaarheids programma van de corporatie worden instrumenten ingezet om medewerkers onder andere meer inzicht te geven in hun talenten zodat ze weten waar ze goed in zijn en voldoening uithalen. Hierdoor worden medewerkers gemotiveerder voor verdere ontwikkeling. Op deze manier wil de corporatie bereiken dat de mobiliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers wordt vergroot.

Door deze investering neemt het gevoel van eigenaarschap van medewerkers over hun eigen loopbaan toe. De stap die deze organisatie nam inzake de Interne Mobiliteit is een begin van een investering op lange termijn.  

Aanvragen subsidie ‘Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven/instellingen’
Voor het onderdeel ‘Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen’ is er op 25 juni 2018 (09.00 uur) tot en met 29 juni 2018 (17.00 uur) een nieuw tijdvak opengesteld. De maximale subsidie bedraagt € 12.500 per project (voorheen € 10.000). In dit tijdvak is € 15 miljoen beschikbaar.

Inschrijven werktafel Duurzame Inzetbaarheid op 28 juni aanstaande
Meer weten en gerichte handvatten aangereikt krijgen of advies ontvangen inzake de ESF subsidie? Schrijf u in voor onze workshop “Aan de slag met duurzame inzetbaarheid” op 28 juni aanstaande en kom onder leiding van ervaren adviseurs tot uw eigen actieplan dat u kunt gebruiken als een basis voor het aanvragen voor de ESF subsidie.

Voor meer informatie over de workshop en het doel ervan, klik op deze link.