Nieuwsberichten

Dag 4 | Week van de RI&E | De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. Onze veiligheidskundige John geeft 6 tips.

20-06-2019

Vanuit de Arbowet is de Risico Inventarisatie & Evaluatie verplicht voor alle ondernemers met personeel. De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. Tijdens de inventarisatie worden diverse risico`s geïnventariseerd, denk hierbij aan fysieke belasting, werkdruk, bedrijfshulpverlening, klimaat, geluid, machines en mogelijke ongevalsrisico`s. Op basis van de RI&E worden maatgevende scenario`s omschreven voor de BHV en een inzicht gemaakt over hoeveel BHV-ers er noodzakelijk zijn voor uw organisatie, John, veiligheidskundige bij PDC, geeft u 6 tips voor de borging van de BHV.

Lees verder
Nieuwsberichten

Dag 3 | Week van de RI&E | Blog PDC bedrijfsarts Mark over PAGO en PMO's & het besparen van €200.000,-

19-06-2019

Mark Berendsen, bedrijfsarts bij PDC en Anja Lawera, directeur van PDC stellen elkaar vragen over verzuim(preventie). Nu de Week van de RI&E in volle gang is stelt men het PAGO (Periodiek Geneeskundig Onderzoek) & het PMO (Preventief Medisch Onderzoek) centraal en ter discussie. Lees hier hun blog en kom meer te weten over welke zaken wettelijk verplicht aangeboden dienen te worden.

Lees verder
Nieuwsberichten

Dag 2 | PDC en Van Lith Supplies werken samen aan uw bureau(stoel)

18-06-2019

Op de tweede dag van de Week van de RI&E belichten we de voordelen van een werkplekonderzoek. Uw werknemer heeft een goede werkplek nodig om zijn werk optimaal uit te kunnen voeren. Het kan echter voorkomen dat bepaalde lichamelijke klachten of ziekteverzuim terug te voeren zijn op de werkplek.

Lees verder