Nieuwsberichten

Verwerkersovereenkomst stand van zaken

25-04-2018

Wanneer u derden laat werken met persoonsgegevens waar u verantwoordelijk voor bent, bent u de verwerkingsverantwoordelijke. Degene aan wie u dit uitbesteedt, is de verwerker. In dat geval bent u verplicht een verwerkersovereenkomst af te sluiten en te zorgen dat alle daarin opgenomen regels worden nageleefd. Lees hier omtrent de verwerkersovereenkomst.

Lees verder
Nieuwsberichten

Veranderingen rondom persoonsgegeven BSN

25-04-2018

Het burgerservicenummer (BSN) is een persoonsnummer dat in de eerste plaats bedoeld is voor het contact tussen burgers en de overheid. Maar blijft dit na de invoering van de AVG-wetgeving ook zo en hoe werkt dit inzake registratie van werknemers in diverse portalen? Lees hier meer over in dit artikel.

Lees verder
Nieuwsberichten

Privacy in het personeelsdossier: de bezem erdoor!

24-04-2018

Dossiervorming is belangrijk. Maar pas op voor de privacy in het personeelsdossier. Sla geen informatie op die er niet in thuis hoort. Lees hier meer over wat u wel of niet mag bewaren.

Lees verder