Nieuwsberichten

Update WAB | De nieuwe regels voor oproepkrachten

18-07-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) verandert ook de regels voor oproepkrachten. Vanaf 2020 moeten werkgevers tijdig een beroep doen op een oproepkracht. Daarnaast kan de oproepkracht na een jaar aanspraak maken op een contract met een vast aantal uren.

Lees verder
Evenementen

PDC BHV Basistraining | 30 september & 9 oktober 2019

01-07-2019

In het kader van de Arbo-wet is de werkgever verplicht een aantal medewerkers op te leiden tot bedrijfshulpverleners, de RI&E is hierbij een bepalende factor voor het aantal opgeleide bedrijfshulpverleners. Met het volgen van de training Basis bedrijfshulpverlening en met goed gevolg afsluiten van deze cursus ontvangt de cursist een geldig diploma bedrijfshulpverlening conform de richtlijnen van het NIBHV. Deze cursus is ook gecertificeerd door het CCV. In het najaar 2019 organiseert PDC deze twee daagse training en kunt u zich vanaf heden inschrijven!

Lees verder
Nieuwsberichten

Dag 4 | Week van de RI&E | De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. Onze veiligheidskundige John geeft 6 tips.

20-06-2019

Vanuit de Arbowet is de Risico Inventarisatie & Evaluatie verplicht voor alle ondernemers met personeel. De RI&E vormt ook de basis voor de BHV-invulling. Tijdens de inventarisatie worden diverse risico`s geïnventariseerd, denk hierbij aan fysieke belasting, werkdruk, bedrijfshulpverlening, klimaat, geluid, machines en mogelijke ongevalsrisico`s. Op basis van de RI&E worden maatgevende scenario`s omschreven voor de BHV en een inzicht gemaakt over hoeveel BHV-ers er noodzakelijk zijn voor uw organisatie, John, veiligheidskundige bij PDC, geeft u 6 tips voor de borging van de BHV.

Lees verder