Nieuwsberichten

HR-nieuws | Nieuwe wetten 1 juli 2018 voor werkgevers

21-06-2018

Wat verandert er per 1 juli 2018 voor ondernemers en uw personeel? Van de Arbowet en het minimumloon tot een nieuwe administratieplicht. Een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen voor u als werkgever? Lees hier meer.

Lees verder
Blogberichten

BLOG | Alleen organisaties met duurzaam inzetbare medewerkers zijn succesvol!

18-06-2018

Herkent u dit? In de huidige krappe arbeidsmarkt is het werven van nieuwe medewerkers uitermate lastig. Op het moment dat het nodig is beschikt u niet over de juiste medewerkers met de juiste kennis en ervaring. Met vaak diverse gevolgen van dien.

Lees verder
Nieuwsberichten

Week van de RI&E | Dag 5 | Weekafsluiter met belang van de RI&E

15-06-2018

PDC heeft in de Week van de RI&E extra aandacht gevraagd voor veilig en gezond werken, met als basis de risico-inventarisatie- en evaluatie (RI&E). De RI&E draagt bij aan een veilige en daarmee gezonde werkomgeving. Door de gezondheidsrisico’s te inventariseren kan adequaat worden gewerkt aan het beheersen van verzuim. Een bijkomend voordeel is dat werknemers bewuster worden van de mogelijke gevaren en daardoor veiliger gaan werken.

Lees verder